za
26.02.2022

Brugge op zaterdag - De A 11 perikelen

De A 11- perikelen gebracht door de heer Jef Vanhoutte

De A11, de nieuwe autosnelwegverbinding tussen Brugge en Knokke is nu reeds meer dan drie jaar in gebruik.
De A11 zorgt voor een vlotte verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland.
De realisatie van deze weg was op technisch vlak een grote uitdaging.
Maar ook het voortraject, de studiefase was ook niet alledaags. 
De weg diende aangelegd te worden met respect voor de omgeving.
Er diende speciale aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit met respect voor het landschap.
Talrijke procedures dienden doorlopen te worden als daar zijn: 
-een milieueffectenrapportage (planMER en projectMER)
-archeologisch onderzoek 
-natuurcompensaties 
-ruilverkaveling 
-onteigeningen 

De presentatie gaat in op al deze facetten.

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw