zo
12.12.2021

Slaan, schimpen of stelen: gender en criminaliteit in zeventiende-eeuws Brugge - lezing door mevrouw Heidi Deneweth

Deze lezing wordt verplaatst naar latere datum!

Spreker: Heidi Deneweth, docent en postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) aan de Vrije Universiteit Brussel

 Criminaliteit is altijd streng aangepakt omdat het bedreigend was voor het gemeenschapsleven. Onze archieven bevatten dan ook duizenden dossiers met aanklachten, getuigenissen en veroordelingen van criminaliteit, die ons een unieke inkijk bieden in het dagelijks leven van vroeger. Zo blijkt dat er in de zeventiende eeuw heel zwaar getild werd aan beledigingen en dat vooral vrouwen zich hieraan schuldig maakten; mannen daarentegen werden vaker opgepakt voor geweldsdelicten en diefstal.

In de jaren 1980 bestudeerde Heidi Deneweth het thema gender en criminaliteit en ging ze na wat de maatschappelijke context van de criminele feiten was, en in welke mate het gerecht twee maten en twee gewichten hanteerde naargelang de feiten door mannen of vrouwen werden gepleegd, of door Bruggelingen of vreemdelingen. Van de belangrijkste types misdrijven wordt telkens één voorbeeld meer in detail besproken, wat een mooi beeld oplevert over de mentaliteit en het dagelijkse leven van weleer.

 Op het einde van de lezing zal Heidi kort toelichten hoe de focus van het criminaliteitsonderzoek zich de laatste jaren verlegd heeft. Zelf is ze betrokken bij het lopende Getuigenissenproject aan de VUB, waarvoor Brugge als pilootproject diende. Ze zal enkele van de recente resultaten uit dit project toelichten

di
14.12.2021

Bezoek O.L.V. ter Potterie

O.L.V. ter Potterie

Waarvan de eerste vermelding dateert van eind 13e als passantenhuisvoor pelgrims, reizigers en zieken werd een welbezocht bedevaartsoord dankzij het mirakelbeeld van de Madonna met Kind. Het 13e eeuwse kalkstenen mirakelbeeld is één van de oudst bewaarde beelden in Brugge. Het beeld wordt bewaard in de aanpalende barokke kerk die zeker ook een bezoek waard is.

Na vele eeuwen zorg werd het een museum met rijke en waardevolle kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en gebruiksvoorwerpen van vele eeuwen zorg.

Tussen 2015 en oktober 2020 onderging het museum een ware facelift en kreeg het een hedendaagse overzichtelijke look.

Dit vernieuwde museum en kerk bezoeken we onder begeleiding van een gids.

 

 

Meer info
zo
19.12.2021

Bezoek O.L.V. ter Potterie

O.L.V. ter Potterie

Waarvan de eerste vermelding dateert van eind 13e als passantenhuisvoor pelgrims, reizigers en zieken werd een welbezocht bedevaartsoord dankzij het mirakelbeeld van de Madonna met Kind. Het 13e eeuwse kalkstenen mirakelbeeld is één van de oudst bewaarde beelden in Brugge. Het beeld wordt bewaard in de aanpalende barokke kerk die zeker ook een bezoek waard is.

Na vele eeuwen zorg werd het een museum met rijke en waardevolle kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en gebruiksvoorwerpen van vele eeuwen zorg.

Tussen 2015 en oktober 2020 onderging het museum een ware facelift en kreeg het een hedendaagse overzichtelijke look.

Dit vernieuwde museum en kerk bezoeken we onder begeleiding van een gids.

 


 

 

 

Meer info
zo
09.01.2022

Voordracht - Met de tram doorheen de stad, de geschiedenis van de tramlijnen in Brugge door dhr Frans Waeyaert

Vanaf 1838 kon de Bruggeling voor het eerst met de trein naar zee! De spoorlijn kwam uit Mechelen over Gent en liep in de zomer van 1838 door tot Oostende. We werden mobieler!

Maar een trein doet alleen grote plaatsen aan, in casu stopt een trein in een station van een stad of gemeente. Meestal moet de reiziger naar een verdere uithoek. Een nieuw vervoermiddel ging al gauw de koets of de verplaatsing te voet vervangen: de tram.

Hoe de tramlijnen in onze stad tot stand zijn gekomen wordt in deze voordracht op de “rails gezet”.

 

Meer info
za
05.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Turen naar Brugse muren door de heer Jo Berten

We turen nieuwsgierig naar openbare muren ( met recht en reden) en naar privé-muren ( met toestemming) in Brugge. Wat verbergen ze? Wat tonen ze ? Bouwjaar (indien relevant)? Materiaal ( indien niet te technisch) ? Zijn de muren blind of waren wij dit tot aan die lezing van de Kon.Gidsenbond? Na anderhalf uur loop je geen enkele Brugse muur nog achteloos voorbij.

Meer info
za
12.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Op reis met Van Eyck door de heer Jean Luc Meulemeester

Iedereen weet dan belangrijke kunstenaars tijdens het Ancien Régime op vraag van vorsten op reis werden gestuurd met bepaalde opdrachten. Jan van Eyck, hofschilder en varlet de chambre van hertog Filips de Goede, vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de voordracht gaan we even kijken welke reizen Van Eyck voor zijn beschermheer en opdrachtgever heeft ondernomen. We gaan kijken hoe hij dit heeft gedaan? We gaan kijken of hij daarvan invloed heeft gehad op zijn schilderijen? Wat was zijn eigenlijke opdracht? Wie ging er mee? En we gaan dieper in op de best gedocumenteerde reis van meer dan een jaar 1428-1429 vanuit Brugge naar het Iberisch schiereiland. Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester neemt je mee op een avontuurlijke tocht in de eerste helft van de vijftiende eeuw naar locaties die nu nog steeds aanspreken, wel in het gezelschap van Jan van Eyck

Meer info
zo
13.02.2022

Lezing De Damse Vesten door dhr Bruno Comer

De voordracht plaatst de bouw van de Damse Vesten, die rond 1620 plaats had, binnen het militaire verleden van Damme en de militaire geschiedenis in het algemeen.

De nadruk ligt op de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij worden twee vragen behandeld: waarom werden de vesten aangelegd en waarom werden ze nooit belegerd?

Er wordt ook ingegaan op de problemen waarmee de ingenieurs te maken kregen en de oplossingen ze daarvoor vonden.

De rol van de vesten na 1648, meer bepaald tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen, wordt toegelicht. De voordracht eindigt met een kort overzicht van het militair wedervaren van Damme na 1800.

 

Meer info
za
19.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Gezelle internationaal door de heer Karel Platteau

De internationale Gezelle : van Brugge tot Congo en Darjeeling.

Karel Platteau is géén onbekende voor de Gidsenbond. Ooit toonde hij voor ons aan hoe belangrijk Brugge geweest is voor het werk van Streuvels, de bekende neef van Guido Gezelle.

Vandaag komt nonkel, heeroom Gezelle nu en dan sterk in de Brugse actualiteit (Gezellehuis en -tuin, splinternieuwe webpagina…).

Hij is bovendien de gedroomde ‘kapstok’ om de 19de eeuw in Brugge te illustreren. Op politiek, cultureel en literair vlak.

Maar  ‘internationaal’ gezien, was Gezelle een rariteit in Brugge.

 

Meer info
za
26.02.2022

Brugge op zaterdag - De A 11 perikelen

De A 11- perikelen gebracht door de heer Jef Vanhoutte

De A11, de nieuwe autosnelwegverbinding tussen Brugge en Knokke is nu reeds meer dan drie jaar in gebruik.
De A11 zorgt voor een vlotte verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland.
De realisatie van deze weg was op technisch vlak een grote uitdaging.
Maar ook het voortraject, de studiefase was ook niet alledaags. 
De weg diende aangelegd te worden met respect voor de omgeving.
Er diende speciale aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit met respect voor het landschap.

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw