zo
15.11.2020

Lezing De Hanze en Brugge door Dr. André Vandewalle, erehoofdarchivaris

DE HANZE EN BRUGGE

 In de opgang van Brugge tot middeleeuwse handelsmetropool heeft de Hanze een belangrijke rol gespeeld. De Hanze was een samenwerkingsverband van Noord-Duitse en Baltische kooplieden, die in grote getale de Noordzee afvoeren en via het Zwin de Brugse markt bevoorraadden met grondstoffen voor de Vlaamse nijverheid en voedingswaren voor onze bevolking. Ze kochten hier ook het Vlaamse laken op en dreven handel met de handelsnaties uit Zuid-Europa. De handelaars logeerden in herbergen en in huizen tussen de Brugse bevolking. Ze bouwden een imposant natiehuis als vergaderplaats en permanent secretariaat. Van dit prestigieuze ‘Oosterlingenhuis’ zijn enkel nog restanten overgebleven. In het spoor van de handel raakten ook talrijke Vlaamse kunstproducten in Noord-Europa verspreid. In de 15de en 16de eeuw nam Antwerpen de rol van Brugge als belangrijkste handelscentrum grotendeels over, en verhuisden de Duitse kooplieden ook daarheen. In de 17de eeuw verdween de Hanze als handelsorganisatie, maar vandaag is een ‘Nieuwe Hanze’ actief, waar Brugge ook aan participeert. In Lübeck is een gloednieuw Hanzemuseum geopend.


Meer info
za
21.11.2020

Wandeling: Is het nu Sint-Maarten of is het Sint-Niklaas?

Het ene kind zweert bij Sint-Maarten, het andere dweept met Sinterklaas.  Twee kleurrijke figuren die op handen worden gedragen door de kinderen, want ze brengen snoep en speelgoed.
Maar hoe zijn deze twee figuren zo populair geworden?  Waar komen ze vandaan?   Van waar komen de tradities, de liedjes, de rituelen, enz… bij deze twee kindervrienden?

.

Meer info
zo
22.11.2020

Wandeling: Is het nu Sint-Maarten of is het Sint-Niklaas?

Het ene kind zweert bij Sint-Maarten, het andere dweept met Sinterklaas.  Twee kleurrijke figuren die op handen worden gedragen door de kinderen, want ze brengen snoep en speelgoed.
Maar hoe zijn deze twee figuren zo populair geworden?  Waar komen ze vandaan?   Van waar komen de tradities, de liedjes, de rituelen, enz… bij deze twee kindervrienden?

 

Meer info
zo
13.12.2020

Voordracht De Damse Vesten door Dhr Bruno Comer

De voordracht plaatst de bouw van de Damse Vesten, die rond 1620 plaats had, binnen het militaire verleden van Damme en de militaire geschiedenis in het algemeen.

De nadruk ligt op de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij worden twee vragen behandeld: waarom werden de vesten aangelegd en waarom werden ze nooit belegerd?

Er wordt ook ingegaan op de problemen waarmee de ingenieurs te maken kregen en de oplossingen ze daarvoor vonden.

De rol van de vesten na 1648, meer bepaald tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen, wordt toegelicht. De voordracht eindigt met een kort overzicht van het militair wedervaren van Damme na 1800.

Meer info
di
15.12.2020

Tentoonstelling Memling Now

Door de eeuwen heen heeft Memling een grote invloed gehad op kunstenaars, waaronder zelfs Dürer en Rafaël. Zijn werk inspireert ook hedendaagse makers. Deze tentoonstelling geeft aan hoe hij nog steeds de kunstscene beïnvloedt. Voor bezoekers en specialisten vormt deze expo een unieke gelegenheid om zijn werk te herontdekken en inzichten te vernieuwen.


Meer info
di
15.12.2020

Tentoonstelling Memling Now

Door de eeuwen heen heeft Memling een grote invloed gehad op kunstenaars, waaronder zelfs Dürer en Rafaël. Zijn werk inspireert ook hedendaagse makers. Deze tentoonstelling geeft aan hoe hij nog steeds de kunstscene beïnvloedt. Voor bezoekers en specialisten vormt deze expo een unieke gelegenheid om zijn werk te herontdekken en inzichten te vernieuwen.


Meer info
za
19.12.2020

Tentoonstelling Memling Now

Door de eeuwen heen heeft Memling een grote invloed gehad op kunstenaars, waaronder zelfs Dürer en Rafaël. Zijn werk inspireert ook hedendaagse makers. Deze tentoonstelling geeft aan hoe hij nog steeds de kunstscene beïnvloedt. Voor bezoekers en specialisten vormt deze expo een unieke gelegenheid om zijn werk te herontdekken en inzichten te vernieuwen.


Meer info
za
19.12.2020

Tentoonstelling Memling Now

Door de eeuwen heen heeft Memling een grote invloed gehad op kunstenaars, waaronder zelfs Dürer en Rafaël. Zijn werk inspireert ook hedendaagse makers. Deze tentoonstelling geeft aan hoe hij nog steeds de kunstscene beïnvloedt. Voor bezoekers en specialisten vormt deze expo een unieke gelegenheid om zijn werk te herontdekken en inzichten te vernieuwen.

 

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw