za
25.09.2021

Street Art in Brugge - fietstocht

Street art ontstond in de late 20e eeuw, maar is nu, begin 21e eeuw, een kunstvorm die in binnen- en buitenland zeer geapprecieerd wordt. Ook Brugge, thuishaven ‘par excellence’ voor kunstenaars, werd gaststad voor deze kunstvorm. We nemen u graag mee op ontdekkingstocht naar de street-artiesten van vandaag. Het ‘Legendz project’ verfraait al enkele jaren de Brugse gevels. In 2020 nam de Brugse kunstenaar Wietse het initiatief ‘Bridges’: hij nodigde 9 kunstenaars uit, en die deden hun ding: vooral in de binnenstad, maar ook in de Brugse rand. Het resultaat zijn pareltjes, die een mooie diversiteit aan technieken, kleuren, onderwerpen, … vertonen op verassende locaties.

Gedurende een fietstocht van 3 uur stellen wij u de belangrijkste artiesten, hun technieken, motieven, inspirtie voor en wordt je een echte Brugse streetartkenner.

We stellen u de belangrijkste artiesten, hun technieken, motieven, inspiratie... voor tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur. Wie voor de fietstocht kiest van 3uur, verkent meer werken, meer kunstenaars, en word je een echte Brugse streetartkenner.

Meer info
za
25.09.2021

Street Art in Brugge - wandeltocht

Street art ontstond in de late 20e eeuw, maar is nu, begin 21e eeuw, een kunstvorm die in binnen- en buitenland zeer geapprecieerd wordt. Ook Brugge, thuishaven ‘par excellence’ voor kunstenaars, werd gaststad voor deze kunstvorm. We nemen u graag mee op ontdekkingstocht naar de street-artiesten van vandaag. Het ‘Legendz project’ verfraait al enkele jaren de Brugse gevels. In 2020 nam de Brugse kunstenaar Wietse het initiatief ‘Bridges’: hij nodigde 9 kunstenaars uit, en die deden hun ding: vooral in de binnenstad, maar ook in de Brugse rand. Het resultaat zijn pareltjes, die een mooie diversiteit aan technieken, kleuren, onderwerpen, … vertonen op verassende locaties.

We stellen u de belangrijkste artiesten, hun technieken, motieven, inspiratie... voor tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur. 

Meer info
zo
10.10.2021

Lezing De pest in Brugge door de heer Joren Vermeersch

Jarenlang intensief onderzoek in de Brugse archieven naar de ‘Zwarte Dood’ of de pest te Brugge leverde jurist en historicus Joren Vermeersch heel wat nieuwe bevindingen, waaruit blijkt dat de epidemie verwoestend toesloeg in 1349 in Brugge

 

 

 

Meer info
za
16.10.2021

Een groot man in ons kleine Brugge: In het voetspoor van Napoleon Bonaparte

In 2021 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Napoleon (1769-1821) stierf op het eiland
Sint-Helena, waardoor hij in fysieke vorm onze wereld verliet maar als onsterfelijk icoon een blijvende invloed bleef uitoefenen.  Deze bijzondere verjaardag is voor vele mensen dan ook een mooie gelegenheid om de figuur Napoleon extra onder de aandacht te brengen.   

Hoewel de agenda van Napoleon meer dan overvol was met het voeren van oorlog, opvolgen van een immense administratie, oplossen van familieproblemen en organiseren van internationale politiek, vond hij toch tijd om het Venetië van het Noorden twee keer met een bezoek te vereren.  Napoleon bezocht onze stad in 1803 toen hij nog eerste consul van Frankrijk was en in 1810 was hij opnieuw in Brugge te gast, maar nu als keizer van een groot imperium.  Dat Napoleon niet langskwam om oude gebouwen te bezoeken, kant te kopen of (al dan niet zwarte) zwanen te bewonderen, moge duidelijk zijn, dus wat had de geniale veldheer hier dan precies te zoeken?  Welke plaatsen vond hij wél de moeite waard, wat was zijn invloed en hoe werd hij hier ontvangen?  Dat en nog veel meer vragen worden tijdens deze wandeling ontsluierd en bovendien bieden we ook een blik op de fascinerende persoonlijkheid van deze bijzondere historische figuur. 

Meer info
za
23.10.2021

Een groot man in ons kleine Brugge: In het voetspoor van Napoleon Bonaparte

In 2021 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Napoleon (1769-1821) stierf op het eiland
Sint-Helena, waardoor hij in fysieke vorm onze wereld verliet maar als onsterfelijk icoon een blijvende invloed bleef uitoefenen.  Deze bijzondere verjaardag is voor vele mensen dan ook een mooie gelegenheid om de figuur Napoleon extra onder de aandacht te brengen.   

Hoewel de agenda van Napoleon meer dan overvol was met het voeren van oorlog, opvolgen van een immense administratie, oplossen van familieproblemen en organiseren van internationale politiek, vond hij toch tijd om het Venetië van het Noorden twee keer met een bezoek te vereren.  Napoleon bezocht onze stad in 1803 toen hij nog eerste consul van Frankrijk was en in 1810 was hij opnieuw in Brugge te gast, maar nu als keizer van een groot imperium.  Dat Napoleon niet langskwam om oude gebouwen te bezoeken, kant te kopen of (al dan niet zwarte) zwanen te bewonderen, moge duidelijk zijn, dus wat had de geniale veldheer hier dan precies te zoeken?  Welke plaatsen vond hij wél de moeite waard, wat was zijn invloed en hoe werd hij hier ontvangen?  Dat en nog veel meer vragen worden tijdens deze wandeling ontsluierd en bovendien bieden we ook een blik op de fascinerende persoonlijkheid van deze bijzondere historische figuur. 

Meer info
zo
14.11.2021

Lezing: BETHUNE TE BRUGGE 1845-1859 door de heer Jean van Cleven Kunsthistoricus

Jean van Cleven, kunsthistoricus, Afgevaardigd bestuurder van de VZW Bethunianum – Centrum voor de Studie van de 19de-eeuwse Kunst in België brengt in het kader van de 200ste geboorteverjaardag van Jean-Baptiste Bethune een boeiende voordracht.

Jean-Baptiste Bethune d’Ydewalle (1821-1894), de grote voorman van de neogotische beweging in België, woonde een 14-tal jaar in Brugge, van juni 1845 tot februari 1859. In die periode vond hij definitief zijn neogotische roeping, startte hij zijn glazeniersatelier op en werd hij actief als architect en ontwerper voor alle takken van het kunstambacht. Het was een bepalende fase in zijn artistieke carrière die ons inzicht kan verschaffen in het ontstaan van de ‘bouwloodsgedachte’ die zijn werk zal bezielen.

 Daarom gaan we nauwgezet in op verschillende aspecten van zijn verblijf in de Breydelstad. Waar woonde hij en wat is van die woningen nog bewaard gebleven? Waar was zijn glazeniersatelier ondergebracht en werd zijn allereerste glasraam vervaardigd? Wie waren zijn Brugse medewerkers en wat is er verder van hen geworden?  En uiteindelijk: waar kunnen we het werk van de stichter van de Sint-Lucasscholen thans nog in het Brugse bekijken? Het nauwgezette verzamelen van het exacte feitenmateriaal over de diverse locaties en personen liet toe om heel wat informatie exacter te stellen, hardnekkige verkeerde voorstellingen uit de weg te ruimen, en uiteindelijk een beter inzicht te krijgen in Bethunes opvattingen en het groeiproces dat ze hebben doorgemaakt.

Meer info
zo
14.11.2021

Bezoek: het kasteel van Loppem

Op enkele kilometers van Brugge rijst een statig kasteel op midden in een romantische Engelse tuin met eeuwenoude bomen, vijvers en zelfs een doolhof.
Het is het enige kasteel in België waarvan de architectuur en het interieur volledig in hun oorspronkelijke staat zijn behouden.

In 1856 werd door baron Charles van Caloen en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps de opdracht tot de bouw van een nieuw kasteel gegeven aan de Engelse architect Edward Welby Pugin. Deze taak werd drie jaar later overgenomen door Jean Bethune. Hij gaf het kasteel een Vlaams karakter, binnen de toen heersende neogotiek.
De interieurs zijn ingericht in volmaakte harmonie met de bouwstijl. Het kasteel is een totaalkunstwerk. Pugin ontwierp het meubilair en Bethune tekende het interieur: de glasramen, lusters, trappen, schouwen... Alles werd met groot vakmanschap door plaatselijke ambachtslieden vervaardigd.

 


Meer info
za
20.11.2021

Ledenfeest 2021

Ons ledenfeest gaat dit jaar door op 20 november !

Meer info volgt, maar noteer alvast de datum in uw agenda.

wo
24.11.2021

Bezoek kerk H. Kruisverheffing te Sint-Kruis

Naar aanleiding van het 200ste geboortejaar van Jean Baptist de Bethune richten we onze schijnwerper op één van zijn Brugse realisaties: het volledige kerkinterieur van de parochiekerk
H. Kruisverheffing te Sint-Kruis en een tweetal neogotische grafmonumenten op het kerkhof.

In kerken werd de neogotiek volledig doorgetrokken in het interieur: wanden en zuilen, glasramen, gepolychromeerde beelden, altaren, edelsmeedwerk, liturgische boeken en gewaden… waren een aanvulling op de neogotische architectuur.

De vele kleuren werden in de witte golf eind de jaren 60 onder een dikke laag verf verstopt.   Eind de jaren 80 werd geleidelijk het volledige interieur opnieuw in ere hersteld. De vele kleuren zijn terug.  De moeite om deze parel in onze buurt, dichtbij de Kruispoort,  opnieuw te ontdekken!

Meer info
za
27.11.2021

Bezoek kerk H. Kruisverheffing te Sint-Kruis

Naar aanleiding van het 200ste geboortejaar van Jean Baptist de Bethune richten we onze schijnwerper op één van zijn Brugse realisaties: het volledige kerkinterieur van de parochiekerk
H. Kruisverheffing te Sint-Kruis en een tweetal neogotische grafmonumenten op het kerkhof.

In kerken werd de neogotiek volledig doorgetrokken in het interieur: wanden en zuilen, glasramen, gepolychromeerde beelden, altaren, edelsmeedwerk, liturgische boeken en gewaden… waren een aanvulling op de neogotische architectuur.

De vele kleuren werden in de witte golf eind de jaren 60 onder een dikke laag verf verstopt.   Eind de jaren 80 werd geleidelijk het volledige interieur opnieuw in ere hersteld. De vele kleuren zijn terug.  De moeite om deze parel in onze buurt, dichtbij de Kruispoort,  opnieuw te ontdekken!

Meer info
zo
12.12.2021

Slaan, schimpen of stelen: gender en criminaliteit in zeventiende-eeuws Brugge - lezing door mevrouw Heidi Deneweth

Spreker: Heidi Deneweth, docent en postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) aan de Vrije Universiteit Brussel

 Criminaliteit is altijd streng aangepakt omdat het bedreigend was voor het gemeenschapsleven. Onze archieven bevatten dan ook duizenden dossiers met aanklachten, getuigenissen en veroordelingen van criminaliteit, die ons een unieke inkijk bieden in het dagelijks leven van vroeger. Zo blijkt dat er in de zeventiende eeuw heel zwaar getild werd aan beledigingen en dat vooral vrouwen zich hieraan schuldig maakten; mannen daarentegen werden vaker opgepakt voor geweldsdelicten en diefstal.

In de jaren 1980 bestudeerde Heidi Deneweth het thema gender en criminaliteit en ging ze na wat de maatschappelijke context van de criminele feiten was, en in welke mate het gerecht twee maten en twee gewichten hanteerde naargelang de feiten door mannen of vrouwen werden gepleegd, of door Bruggelingen of vreemdelingen. Van de belangrijkste types misdrijven wordt telkens één voorbeeld meer in detail besproken, wat een mooi beeld oplevert over de mentaliteit en het dagelijkse leven van weleer.

 Op het einde van de lezing zal Heidi kort toelichten hoe de focus van het criminaliteitsonderzoek zich de laatste jaren verlegd heeft. Zelf is ze betrokken bij het lopende Getuigenissenproject aan de VUB, waarvoor Brugge als pilootproject diende. Ze zal enkele van de recente resultaten uit dit project toelichten

Meer info
za
26.02.2022

Brugge op zaterdag - De A 11 perikelen

De A 11- perikelen gebracht door de heer Jef Vanhoutte

De A11, de nieuwe autosnelwegverbinding tussen Brugge en Knokke is nu reeds meer dan drie jaar in gebruik.
De A11 zorgt voor een vlotte verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland.
De realisatie van deze weg was op technisch vlak een grote uitdaging.
Maar ook het voortraject, de studiefase was ook niet alledaags. 
De weg diende aangelegd te worden met respect voor de omgeving.
Er diende speciale aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit met respect voor het landschap.

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw